KICK-it sponsorer
 • HBH Multiservice
 • Newdriver
 • Hesselbech Installationer
 • Pappas Pizza Tune
 • Stellar Consulting
 • Salon Ella
 • Pilborg Optik
 • Mio Byg - Alt malerarbejde
 • Skoleriet.DK
 • By GL Smykker
 • Greve Hundesalon og Spa
 • Hanaya Aps
 • Conecto A/S
 • Kvetny Glassworks
 • Bodrum Pizza
 • Deres hundesalon, Mie Petersen
 • Sams Barbershop
 • Leif Nielsen Jensen A/S - Seat & Hyundai Næstved
 • Klinik Relief
 • Kagekrummen Aps
 • Frisør Gørill
 • HDN Barbershop
 • Metal Group ApS
 • Aktiv Gulvservice
 • Smeralda
 • Automann Greve
 • Bauers.nu - Din lokale køreskole
 • Baker Street ApS
 • Helios Pizza
 • Lægerne Musawi & Razeyanl
 • CGC Golf Cafe
 • MJP Entreprise
 • Byens Pizza hus
 • Managing it
 • Sydkystens kranservice
 • Langer Holding ApS
 • HJ Skov Invest Aps
 • Champagnekassen
 • Greve Cellphone and PC Repair
 • KloakKompagniet
 • SK Låse
 • Smykker_by_GL
 • Håndværker Grill & Pizza
 • Frost - Solution
 • Tryg Erhverv
 • Strand Shawarma
 • Larsen Marketing Support
 • Dyrlægerne ved stranden
 • Steen Nielsen Tømrer & Snedkerfirma Aps
 • Domino Systems A/S
 • Snedkermester Arne Pedersen A/S
 • Ishøj Bycenter Fysioterapi
 • Rebernik & Scheel Nordia Law
 • Design kilp hos Ib
 • Ølgaard Firearms
 • Sindbygruppen.dk
 • Konya Kebab
 • Fashion Cut Ishøj
 • Couleur Tattoo
 • My Coffee Shop
 • Strandens Smørrebrød
 • Borgstrøm Vinhandel ApS
 • Krølle's varmepumper Aps
 • Stender
 • Flagshoppen.DK
 • Hundige Biler
 • PNMbyg v/Peder Nøhr Madsen
 • Clever Choice
 • Unicut
 • Tune Pizza og Kebabhouse
 • Nicobelli VVS
 • Betlehem Minimarked
 • Automester & Dinitrol Ishøj
 • Skaanings Trafikskole
 • Aurum Guld & Sølv
 • Kørelærer Niels Kristensen
 • Hairlounge Cph
 • Herbst
 • FysioDanmark Birkerød
 • Boss Lady
 • Zebra Møbler Roskilde
 • Familien i tale
 • Centerslagteren Greve

Persondataforordningen i Greve Karate
Behandling af personoplysninger

11. juni 2018

I Greve Karate passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som medlem er
orienteret om, hvordan vi behandler dem. På denne side kan du læse om, hvilke
personoplysninger vi har, hvad vi bruger dine oplysninger til og hvor længe vi opbevarer
dem.

Du kan også læse, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan kontakte Greve Karate
hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

1. Formål med behandling af personoplysninger
Greve Karate behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet
nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger vi
behandler, hvor vi indsamler personoplysningerne fra, og hvorfor vi har lov til at behandle
dine personoplysninger.

1.1 Hvilke personoplysninger har vi?

- Navn
- Adresse
- Fødselsdato,
- Telefonnummer
- E-mail

1.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?
Greve Karate behandler kun de personoplysninger du selv har oplyst. Greve Karate får
dine personoplysninger fra dig, når du melder dig selv eller dit barn ind i klubben, via den
indmeldelsesblanket du udfylder.

1.3 Hvorfor har vi brug for dine personoplysninger?
Vi bruger dine personoplysninger til at oprette dig/dit barn som medlem af Greve Karate,
og for at oprette et login til klubnettet.
Det er nødvendigt at være oprettet på klubnettet for at blive indplaceret på det rette
træningshold, og for at kunne betale kontingent.

1.4 Hvad bruger vi dine oplysninger til?
Greve Karate bruger oplysningerne om dig/dit barn til følgende formål: 

- Indmeldelse og indplacering på rette træningshold
- Til at kunne søge tilskud fra Greve kommune
- Din e-mailadresse bruger vi til at sende nyhedsbrev til
- Dit telefonnummer bruger vi til at kunne komme i kontakt med dig i nødstilfælde
- Din messenger bruger vi til at udsende information vedrørende træningshold
- Informationer på tilmeldingsblanketter på klubnettet bruger vi til tilmelde til stævner, arrangementer, klublejr og andre aktiviteter.

Du/dit barn bliver også oprettet på Sportdata med navn, fødselsdato og billede, såfremt du eller dit barn er tilmeldt stævner andre steder end i Greve Karate

1.5 Særligt om udlandsstævner
Dine/dit barns data benyttes også ved deltagelse i stævner i udlandet, og der kan være
behov for at indhente yderligere personfølsomme oplysninger såsom cpr-nr. og
pasnummer afhængig af krav fra myndigheder der hvor stævnet afholdes og fra
flyselskaber, hoteller mm. Som dokumentation af alder og garantier.
Disse yderligere data indhentes kun for de relevante personer og slettes efter hjemkomst
fra stævnet.

1.6 Videregivelse af dine personoplysninger
Greve Karate videregiver ikke dine oplysninger til 3. parter uden dit samtykke. Se også
punkt 1.5 Særligt for udlandsstævner.
Dog skal vi kunne dokumentere over for kommunen at du/dit barn har været medlem det
foregående år.

2. Opbevaring af dine personoplysninger
Greve Karate opbevarer dine personoplysninger sikkert og utilgængeligt for andre end
bestyrelsen.

Dine oplysninger opbevares kun så længe Greve Karate har en legitim interesse i at
opbevare dem. Opbevaringen af personoplysningerne sker med respekt for Greve Karates
forpligtelser til at opbevare personoplysninger i henhold til regnskabs- og
bogføringslovgivningen. Greve Karate opbevarer udelukkende dine personoplysninger til
deres oprindelige formål.

Greve Karate bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge den
anonymiserede data til statistiske formål.

2.1 Hvor længe har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
Greve Karate indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende
juridiske grundlag:
Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger om dig/dit barn er
nødvendig for, at Greve Karate kan forfølge en legitim interesse, nemlig at opretholde et
medlemskartotek, samt at kunne søge kommunalt tilskud fra Greve Kommune hvert år,
som er udregnet efter antal medlemmer.
Det vil sige, at vi opbevarer dine oplysninger så længe du er medlem, og sletter dem året
efter du er meldt ud af klubben, når regnskabet er afsluttet med Greve Kommune. Dette
sker typisk hvert år i april.

3. Særligt om billeder

3.1 Samtykke

Persondataforordningen siger, at for at Greve Karate kan anvende billeder af dig/dit barn,
skal der indhentes skriftligt samtykke pr billede, hver gang et sådant offentliggøres på
enten facebook, hjemmeside eller på flyers/invitationer. Dette har bestyrelsen vurderet, til
at være uoverstigeligt at håndhæve grundet klubbens størrelse og antallet af
arrangementer, hvor der tages billeder.
Derfor har bestyrelsen truffet beslutning om at indhente ét samtykke pr medlem, som
gælder i hele medlemsperioden og i op til et år efter udmeldelse. Du kan til enhver tid
tilbagekalde dit samtykke, se afsnittet 4. Dine rettigheder – Tilbagekaldelse af samtykke.

3.2 Ingen samtykke
Ønsker du derimod ikke at afgive skriftligt samtykke til anvendelse af billeder på facebook,
hjemmeside eller på flyers/invitationer, bedes du kontakte bestyrelsen og/eller fotografen
derom. Du bedes ligeledes selv være aktiv i at undgå fotografen, og holde dit barn ude af
kameravinklen. Skulle det ske at du/dit barn er med på et billede uden dit skriftlige
samtykke, kan du med det samme bede om at få det fjernet.

4. Dine rettigheder
Når Greve Karate behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Greve Karate behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det
omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Retten til sletning
Du har ret til at få dine personoplysninger slettet – det gælder både for elektroniske data og for printet data. Det kan du bede om ved at kontakte os på info@grevekarate.dk. Sletning af dine data sker senest 30 dage efter din henvendelse under hensyntagen til regnskabs- og bogføringslovgivningen, som nævnt under afsnittet "Opbevaring af dine personoplysninger".

Retten til begrænset behandling
Du har ret til at begrænse Greve Karates behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Greve Karate, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis Greve Karate behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til offentliggørelse af billeder har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Greve Karate ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget før tilbagekaldelsen.

Hvis du gør brug af dine rettigheder, kan konsekvensen være, at du/dit barn i
nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte som medlem i Greve Karate.

4.1 Benyt dine rettigheder
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til Greve Karate, og vi vil behandle
sagen inden for 30 dage.

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, fremgår øverst på siden.Greve Karate  |  Håndværkerbyen 45  |  2670 Greve  |  Telefon: +45 - 20 65 95 66  |  %>info@grevekarte.dk  |